مقاله ها

راه اندازی خط 137

به اطلاع شهروندان محترم می رساند واحد دریافت پیام‌های مردمی 137 شهرداری سعادت شهر با هدف دریافت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شهروندان، رفع مشکلات و معضلات شهری و مدیریت غیر مستقیم مردم بر شهر و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با کارشناسان شهرداری با رویکرد خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان راه اندازی شد که این واحد درخواست های مردمی را از طریق سیستم صوتی بصورت شبانه روزی دریافت می نماید.