عملکرد واحد عمران

اجرای بخشی از پارک باغ قوام

اجرای سرویس بهداشتی باغ قوام

شیب بندی جدول میدان

ابوالفضل

اجرای دال پوش پل

 

آدرس

متراژ

اجرای کانیوا سطح شهر

 235متر

تعمیر جداول سطح شهر

150مترطول

تعمیر رفیوژها سطح شهر

50مترطول

اجرای سپتیک پارک مهرگان

9مترمربع

اجرای فاز یک پارک باغ قوام

2400مترمربع

ساخت سرویس بهداشتی باغ قوام با 8 چشمه

50مترمربع

تعمیر و بازسازی عمارت باغ قوام

120مترمربع

اجرا و راه اندازی آبنمای میدان شهداء

350مترمربع

شیب بندی جدول سطح شهر

100مترطول

لایروبی کانال

300مترطول

اجرای موزاییک فرش پیاده روهای سطح شهر با مشارکت مردمی

702 مترمربع

فضاسازی آماده سازی و اجرای آرامگاه شهدای گمنام

لودر، کمپرسی، نیسان کمپرسی، سیمان، بلوک، ماسه، مخلوط

راه اندازی کارگاه تولید تک لبه 50*45

تولید2400عدد تاکنون

راه اندازی کارگاه تولید موزاییک فرش

تولید1000مترمربع تاکنون

اجرای جدول دفع آبهای سطحی انتهای بوکان

250متر

مرمت حمام قدیم علی آباد

150مترمربع

لکه گیری آسفالت سطح شهر

1176 تن

تسطیح معابر خاکی سطح شهر

000/30مترمربع

مخلوط ریزی و بیس ریزی معابر ناهموار سطح شهر

1100تن

خاکریزی فضای سبز

 

جمع آوری نخاله های ساختمانی

 

احیاء پروفایل بهره برداری پارک کیمیا

 

عملکرد سال 94:

آسفالت به متراژ 25,000 مترمربع  

زیرسازی به متراژ 31,000 مترمربع

کانیوا به متراژ 1,600 مترطول

جدول و دالپوش به متراژ 100 مترطول

سرویس بهداشتی به متراژ 50 مترمربع

سنگفرش باغ قوام به متراژ 1100 مترمربع

بتن کف استخر به متراژ 1000 مترمربع