عملکرد واحد فضای سبز

 

1-     کاشت گل فصلی به متراژ 2000 متر مربع از انواع اطلسی، همیشه بهار، میمون و جعفری

2-    رنگ آمیزی بلوار امام و غدیر به متراژ 6000 متر طول

3-    سم پاشی علف های هرز سطح شهر و مسیر بوکان

4-    علف زنی باغچه های گل، زیردرختان، بلوارها و پارک­ها توسط کارگر

5-    کاشت گل رز به متراژ 100 مترمربع

6-    کاشت برگ نو به متراژ 100 متر طول

7-    لکه گیری چمن باغ قوام و بلوار غدیر

8-    لوله کشی آب از تلمبه باغداران به فلکه ابوالفضل به متراژ 100 متر

9-    لوله گذاری باغ قوام به متراژ 100 متر

10-  لوله گذاری بلوار مسجدالرسول به متراژ 100 متر

11-  خشک بری و هرس درختان بوکان و سعادت شهر

12- نصب یوشکل و پروژکتور پارک بنفشه

13- کوددهی به درختان و چمن

14- استفاده از سموم آفت کش علیه شته و کرم درختان

15- آبیاری چمن و درختان طبق برنامه زمانبندی

16- تنظیف روزانه پارک ها و میادین

17- آماده کردن خزانه جهت خزانه گیری گل فصلی

18- حذف گل های خشک شده

19- تعمیر پمپ آب

20- تعمیر ترکیدگی لوله ها در نقاط مختلف بلوار